Dopunska nastava

Od ponedeljka 31.10.2011. za učenike, koji nisu dobro uradili kontrolni,  biće organizovana dopunska nastava i to po sledećem rasporedu:

31.10.2011. – ponedeljak- od 12 i 45 do 14 h VII razred

01.11.2011. – utorak – od 12 i 45 do 14 h VIII razred

02.11.2011. – sreda- od 12 i 45 do 14 h VI razred

Advertisements

VIII razred

U VIII -tom razredu će se učenici nastaviti sa izučavanjem fizike i njenim predmetom proučavanja.

U prvom polugođu će se učenici baviti proučavanjem periodičnog kretanja (oscilatorno kretanje, talasi, zvuk) i definicijom veličina vezanih za to kretanje, a zatim će se upoznati sa optikom.

U drugom polugođu će se učenici baviti sa proučavanjem električnog polja, električne struje  i upozati se sa radioaktivnim pojavama.

VII razred

U VII -tom razredu će učenici nastaviti sa izučavanjem fizike i njenim predmetom proučavanja.

U prvom polugođu će se učenici baviti proučavanjem promenljivog kretanja i definicijom i izračunavanjem  trenutne brzine i pređenog puta, kao i sa izučavanjem Njutnovih zakona mehanike kao i Njutnov zakon gravitacije.

U drugom polugođu će se učenici baviti izučavanjem energije,mehaničkog rada i snage, kao i izučavanjem toplotnih pojava.

VI razred

U VI -tom razredu će se učenici upoznati sa fizikom kao prirodnom naukom i njenim predmetom proučavanja.

U prvom polugođu će se učenici baviti proučavanjem kretanja i definicijom i izračunavanjem brzine, a zatim sa proučavanjem uzroka kretanja silom.

U drugom polugođu će se učenici baviti merenjem fizičkih veličina, dužine, površine i zapremine, kao i upoznavanjem sa fizičkim veličinama masom, gustinom i pritiskom.

Kontrolni VI razred

U sredu 26.10.2011. učenici VI1 i VI2četvrtak 27.10.2011. učenici VI3 razreda imaće kontrolni iz fizike.

Na kontrolnom će biti zastupljeni zadici iz oblast kretanje i to pre svega izračunavanje stalne brzine RPK-a i srednje brzine PPK-a.